×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

PALVELUT

Viestintätoimisto on toimitustyön erikoisosaaja.

Viestintätoimisto Mannan osaamistuote.

ToimitusManna

edustaa journalistista toimitustyötä puhtaimmillaan sekä työn tilaajalle, haastateltavalle että lukijalle. Manna kantaa asiakkaan kanssa sovitusta työstä laaja-alaisen aikaan ja toimitukselliseen näkemykseen perustuvan kokonaisvastuun.

 • Artikkelikohtainen kokonaisuus
 • Aiheisiin perehtyminen
 • Artikkelien taustatyö
 • Haastattelut
 • Tekstin kirjoittaminen
 • Valokuvaaminen
 • Artikkelien viimeistely

LehtiManna

on kokonaisuus, joka käynnistetään yhteistyössä asiakkaan kanssa vaihtelevalla tavalla. Aluksi voidaan määritellä julkaisun kohdeyleisö, aikataulu, julkaisun muoto ja laajuus sekä julkaisun jakelutapa. Sisältösuunnitelmaa lehden julkaisija käsittelee esimerkiksi ajankohtaisten aiheiden ja tuotteiden, sidosryhmien ja haastateltavien henkilöiden kautta.

 • Journalistinen kokonaisuus
 • Julkaisun kokonaissuunnittelu
 • Sisältösuunnitelma
 • Haastattelut ja valokuvaukset
 • Yhteistyö avustajien kanssa
 • Kokonaisvaltainen toimitustyö
 • Julkaisun taittotyön valvonta
 • Haastattelut
 • Julkaisun viimeistely

Advertoriaali

Viestintätoimisto Mannan osaamisalueeseen kuuluvat myös lehtijutun muotoon toimitetut advertoriaalit. Käytännössä selkeällä tavalla toimitettu advertoriaali voi olla samalla kertaa sekä mainos että artikkeli.

 • Asiakas- ja tuotekohtainen kokonaisuus
 • Toimitustyylin tietämys
 • Advertoriaalin tuotteisiin perehtyminen
 • Haastattelut ja valokuvaukset
 • Kohdeyleisön tunnistaminen
 • Markkinoinnin ja mainonnan tunteminen
 • Advertoriaalin viimeistely

ToimitusManna

ToimitusManna edustaa journalistista toimitustyötä puhtaimmillaan sekä työn tilaajalle, haastateltavalle että lukijalle. Manna kantaa asiakkaan kanssa sovitusta työstä laaja-alaisen aikaan ja toimitukselliseen näkemykseen perustuvan kokonaisvastuun.

Toimitustyössä Viestintätoimisto Manna yhdistää asiakkaan toimitukselliseen ajatukseen journalistisen ammattitaitonsa monimuotoisesti. Viestintätoimisto Manna liittää toimitettavan aiheen monimuotoisuuteen artikkelissa esiintyvien ja kerrottavien henkilöiden keskeiset vaikutukset, ja painokkaiden perusteiden avulla lukijalle muodostuu hienovaraisesti oivallettu kuva hänelle läheisestä aiheesta.

Viestintätoimisto Mannan toimituksellinen osaaminen käynnistyy laajan taustatyön antamaan varmuuteen ja osaavuuteen käsitellä esillä olevaa aihetta taidokkain ja oivaltavin sanakääntein. Taustatyön perusteellisuus merkitsee syvällistä haastattelua, käsiteltävän aiheen kannalta haasteltavan henkilön kohtaaminen tapahtuu journalistisella varmuudella.

Artikkelin teksti kirjoitetaan perustuen uusiin, mutta myös historiallisesti tunnustettuihin faktoihin. Artikkelin, siinä kerrottavien henkilöiden ja aiheiden valokuvaaminen aiheen kerronnallisessa ympäristössä vahvistaa viestin journalistista monimuotoisuutta. Korkeatasoinen ja kerronnallinen journalistiikka lisää ymmärrystä käsiteltävää aihetta kohtaan.

LehtiManna

Julkaisujen kokonaisvastuu

Viestintätoimisto Manna hallitsee myös kokonaisten julkaisujen suunnittelun ja toteutuksen käsiteltävää aihetta tuntevalla ja ymmärtävällä tavalla.

Kokonaisvastuunsa mukaisesti Mannan tehtäviin kuuluu huolehtia julkaisujen toimittamisesta sekä aiheen, artikkelien, haastattelujen, kuvituksen, aiheiden faktatietojen oikeellisuuden, tarkistuksien ja mahdollisten korjausten, jakelun sekä yhteistyökumppaneiden valinnan ja mutkattoman yhteistyön osalta.

LehtiManna on kokonaisuus, joka käynnistetään yhteistyössä asiakkaan kanssa vaihtelevalla tavalla. Aluksi voidaan määritellä julkaisun kohdeyleisö, aikataulu, julkaisun muoto ja laajuus sekä julkaisun jakelutapa. Sisältösuunnitelmaa lehden julkaisija käsittelee esimerkiksi ajankohtaisten aiheiden ja tuotteiden, sidosryhmien ja haastateltavien henkilöiden kautta.

Suunnittelutyön jälkeen aloitetaan lehden toimitustyö sekä muut kulloiseenkin aiheeseen liittyvät tehtävät Viestintätoimisto Mannan tahdittamien yhteistyöyritysten kanssa. Yhteistyöyrityksiin kuuluvat muun muassa julkaisun ulkoasusta huolehtiva Mainos-Lehmus Oy, Internet-sivujen kaiken kattavuuden hallitseva Tomasons Oy, monitaitoinen Mediabeat Oy radio- ja TV-mainontaan, työyhteisön, esimiestyön ja johtajuuden kehittämiseen keskittyvä Sininen Kolmio Oy sekä valokuvauksesta tarvittaessa huolehtiva Pekka Valkama.

Viestintätoimisto Manna huolehtii käsiteltävänä olevan alan ammattilaisena yhteyksistä julkaisussa esiintyviin haastateltaviin. Tehtävä edellyttää sujuvan kirjallisen taidon lisäksi oivaltavuutta sekä aiheen henkilövalinnan että haastattelunäkökulman valintaan.

Haastattelun ja kuvauksen jälkeen ovat vuorossa artikkelin kirjoittaminen ja sen haastateltavalla hyväksyttäminen. Ennen julkaisun tyylikästä taittotyötä Mainos-Lehmus toimittaa asiakkaalle julkaisun ulkoasuun osoittavan taittoluonnoksen. Taitossa art director Arto Lehmus yhdistää toisiinsa tekstit, kuvat, faktalaatikot, artikkelinostot ja mainokset. Tämän jälkeen Viestintätoimisto Manna toimittaa taitosta kertovat vedokset asiakkaille. Mahdollisten korjausten jälkeen julkaisu siirretään kirjapainoon digitaalisesti. Painamisen jälkeen julkaisu siirretään jakeluun asiakkaan kanssa ennakkoon sovittavalla tavalla.

Advertoriaali

Viestintätoimisto Mannan osaamisalueeseen kuuluvat myös lehtijutun muotoon toimitetut advertoriaalit.

Hyvän yritysjournalismin tai sisältömarkkinoinnin mukaan advertoriaalien kaupallinen luonne tulee osoittaa lukijalle käyttäen lehtijutun muotoon kirjoitetussa lehti-ilmoituksessa reunamerkintänä sanaa ”ilmoitus”, ”mainos” tai ”advertoriaali”. Käytännössä selkeällä tavalla toimitettu advertoriaali voi olla samalla kertaa sekä mainos että artikkeli.

Viestintätuotteena advertoriaali tarkoittaa mainonnallisen artikkelin suunnittelua ja toteutusta. Advertoriaalin julkaisualustana voi olla esimerkiksi advertoriaalin tuottavan yrityksen toimialaa lähellä olevan järjestön painettu tai verkkojulkaisu, mutta toimituksellisella ja näkemyksellisellä tavalla toteutetun advertoriaalin käyttöä voi myös laajentaa suunnitelmallisesti useille eri julkaisualustoille.

Moraalisesti korkeatasoisen advertoriaali toimitetaan kunnioittaen journalistisia työtapoja. Työ aloitetaan perehtymällä käsiteltävänä olevan aiheen historiaan ja nykyisyyteen, tuoteuutuuksiin, uutisiin ja ihmisiin. Perehtymällä aiheeseen voidaan määrittää advertorialiin näkökulma ja suunnitella kysymykset mahdollista henkilöhaastattelua sekä valokuvausta varten. Advertoriaalin kirjoittamisen jälkeen haastateltava voi tarkistaa yritysjournalistisen jutun palvelevan yritystä sisältömarkkinoinnin tavoitteiden mukaisesti, ja samassa yhteydessä haastateltava voi valita advertoriaaliin parhaalla tavalla soveltuva valokuva.

Viestintätoimisto Mannan osaavaan asiantuntemukseen kuuluvat myös haastattelut sähköisiin medioihin. Esimerkiksi advertoriaalin vaikuttavuutta voidaan tehostaa Mannan suunnittelemilla, tuottamilla ja viimeistelemillä Internetissä esitettävillä haastatteluilla. Yritys saa samalla mahdollisuuden vahvistaa mielikuvaansa asiakkaidensa suuntaan myynti- ja markkinointityötä edistävillä tavoilla.

Mannan kokemusperäinen osaaminen kattaa myös radiohaastattelut. Niiden toteutustavaksi on muodostunut malli, jossa radiohaastattelu suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajana toimivan asiakasyrityksen ja yhteistyökumppanina toimivan radioaseman kanssa.

TOP